Pentru montare de rulouri executãm urmãtoarele:                        Pentru însãmantare directã executãm urmãtoarele:

 • Ierbicidarea totalã a suprafetei dacã este cazul                        Ierbicidarea totalã a suprafetei
 • Îndepãrtarea corpurilor straine de pe teren                               Îndepãrtarea vegetatiei
 • Decopertare si acopertare la nevoie                                         Decopertare si acopertare la nevoie
 • Îndepãrtarea vegetatiei existente                                            Mobilizarea terenului
 • Mobilizare teren                                                                      Nivelare finã si îndepãrtarea resturilor
 • Mãruntire                                                                               Semãnare gazon
 • Nivelare                                                                                  Încorporare seminte
 • Asternere strat de nisip                                                           Tãvãlugire
 • Montare rulouri                                                                       Prima udare
 • Tãvãlugire                                                                              Primul tuns
 • Prima udare
 • Primul tuns

Gazon